Aller au contenu

Administratief beheerder – aankoper/aankoopster – Verloop van de selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een screening van uw cv, een assessment en twee selectiefases.

Screening

De screening is een preselectiefase om na te gaan of u wel voldoet aan de voornoemde voorwaarden (Vereist profiel). Ze wordt uitgevoerd op basis van de documenten die u ons hebt bezorgd (zie Inschrijving voor de selectieprocedure).

Eerste selectiefase – Schriftelijke test

Onder voorbehoud heeft deze selectiefase plaats op 31 maart 2022

Om tot de volgende selectiefase te worden toegelaten, moet u in deze fase een totaalscore van ten minste 60 %  hebben behaald en een minimumscore van 6/10 op elk van de dimensies die als kritisch worden beschouwd (zie hieronder).

Deze selectiefase bestaat uit een kennis- en/of bekwaamheidstest

De selectiefase is bedoeld om een of meer van deze competenties te beoordelen:

 • Analyse van de informatie (synthese en analyse) – kritisch
 • Opstel – kritisch
 • Kennis van de kantoorsoftware

Assessment

Het assessment zal vóór de laatste selectiefase worden georganiseerd. Het is geen extra fase van de selectieprocedure en leidt op zich niet tot een beoordeling.

Onder voorbehoud zal het in de week van 25 april 2022 plaatshebben.

Met dit assessment worden de volgende competenties beoordeeld:

 • de informatie opnemen
 • de doelstellingen bereiken
 • assertief zijn
 • organiseren

Gebruik van het assessmentverslag (AVG)

Het assessmentverslag zal in het kader van deze selectieprocedure worden gebruikt.

Dit verslag zal ook kunnen worden gebruikt in het kader van uw toekomstige professionele ontplooiing. Tenzij u hier uitdrukkelijk om verzoekt , zal het dus aan uw (toekomstige) hiërarchische verantwoordelijke en uw HR-aanspreekpunt worden bezorgd.

Laatste selectiefase – Gesprek

Onder voorbehoud zal het op 4 of 5 mei 2022 plaatshebben.

Om als geselecteerde kandidaat/kandidate te kunnen worden gerangschikt, moet u voor de selectiefase een totaalscore van ten minste 70 % hebben behaald.

Deze selectiefase bestaat uit een gesprek om uw motivatie en uw belangstelling en/of uw competenties te achterhalen.

De selectiefase is bedoeld om een of meer van deze kwaliteiten te beoordelen:

 • uw motivatie
 • uw taalkennis
  • basiskennis van de tweede landstaal
 • uw gedragscompetenties
  • de doelstellingen bereiken
  • organiseren

© 2022 Vivaqua | Cookies policy