Aller au contenu

VEREIST PROFIEL

Vereist diploma/getuigschrift

U bent in het bezit van ten minste een diploma van het hoger secundair onderwijs.

Bijkomende ervaring

U hebt ten minste één jaar ervaring op het vlak van bouw, beheer van werken en/of openbare werken.

Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma

Wanneer u niet in het bezit bent van dit diploma, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen wanneer u voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • u hebt ten minste een bachelordiploma, richting bouw of een aanverwante richting (zonder ervaring)
  • u bent in het bezit van ten minste een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en kunt een relevante ervaring van minimaal 5 jaar aantonen op het vlak van bouw, beheer van werken en/of openbare werken
  • u bent in het bezit van een diploma/getuigschrift dat in het buitenland werd behaald en dat gelijkwaardig is verklaard aan het vereiste diploma
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald, opgesteld (of vertaald) in het Nederlands of het Frans, dat gelijkwaardig kan zijn aan het vereiste diploma, zelfs als dat diploma nog niet formeel gelijkwaardig werd verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:
Franse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap

De aanwerving zal in deze gevallen afhangen van de gelijkwaardigheidsverklaring (lees de ‘Voorwaarden inzake aanwerving‘).

Andere voorwaarden

U hebt een voorlopig of definitief rijbewijs B (handgeschakeld voertuig)

© 2022 Vivaqua | Cookies policy