Aller au contenu

Beheerscontroleurs – Hoe neemt u deel aan de selectieprocedure?

Wanneer en hoe moet u uw kandidatuur indienen?

U moet uw kandidatuur vóór dinsdag 5 juli 2022 indienen door het sollicitatieformulier in te vullen.

U moet daarbij absoluut voegen:

  • een kopie van het vereiste diploma (of eventueel een gelijkwaardig document) of het bewijs dat u in uw laatste jaar zit
  • uw motivatiebrief
  • uw cv: dit zal worden gebruikt in het kader van de screening van het cv om te beslissen of uw kandidatuur al dan niet ontvankelijk wordt verklaard. We raden u dan ook aan desgevallend bijzondere aandacht te besteden aan de beschrijving van uw beroepservaring (duur, taken/opdrachten, verantwoordelijkheden, …) in uw cv

Indien nodig kunt u uw aanvraag aanvullen met de volgende bijlage(n):

Uitsluitingsgeval(len)

Zelfs wanneer u voldoet aan het vereiste profiel, mag u niet aan de selectieprocedure deelnemen als

  • u in de drie jaar vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure tweemaal niet geslaagd bent voor de selectieprocedure van deze betrekking.

Een kandidaat/kandidate wordt beschouwd als ‘niet geslaagd’ voor een eerdere selectieprocedure (aangekondigd na 1 augustus 2021) zodra hij/zij heeft deelgenomen aan een fase van die selectieprocedure (waarvoor hij/zij niet geslaagd was).

Opgelet: u wordt niet beschouwd als ‘niet geslaagd’ als u bij een eerdere selectieprocedure met een maximaal aantal geslaagden voor alle selectiefasen was geslaagd, maar uw score niet hoog genoeg was en u daardoor niet tot de geslaagde kandidaten behoorde.

  • u in de vijf jaar vóór de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure bent afgezet, van ambtswege van uw functie bent ontheven of bent ontslagen door VIVAQUA

Verwerking van uw persoonsgegevens

De uitwisseling van informatie over uw kandidatuur (uitnodiging, resultaten, …) verloopt enkel per e-mail. Vergeet dus niet regelmatig uw mailbox en uw spam/ongewenste e-mails te checken.

U moet er rekening mee houden dat:

  • onvolledige of te laat ingediende kandidaturen niet in aanmerking worden genomen
  • elke onjuiste informatie tot gevolg kan hebben dat de kandidatuur of de beslissing tot aanwerving nietig wordt verklaard
  • VIVAQUA zich het recht voorbehoudt de verschillende selectiefasen te organiseren met fysieke aanwezigheid of via videoconferentie (of een vergelijkbare techniek).

Contact

Wanneer u nog vragen hebt, ons reglement wilt raadplegen of problemen hebt met uw inschrijving, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team Selectie en Rekrutering.

Wanneer u niet kunt deelnemen aan de selectiefase moet u ons dat melden, uiterlijk de dag ervoor, om 16 uur.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy