Aller au contenu

Beheerscontroleurs – Vereist profiel

Vereist diploma/getuigschrift

U bent in het bezit van een masterdiploma, richting economie/managementwetenschappen of een aanverwante richting (lees hieronder de ‘Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste getuigschrift’).

Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma

Ook wanneer u niet in het bezit bent van dit getuigschrift, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen wanneer u voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • u kunt bewijzen dat u in het laatste studiejaar (2021-2022) zit waarna u het vereiste diploma/getuigschrift behaalt.

De aanwerving zal in dat geval afhangen van het behalen van het diploma/getuigschrift (lees hieronder de ‘Voorwaarden inzake aanwerving’)

  • u bent in het bezit van een masterdiploma en kunt, ter compensatie van de specialiteit van het vereiste diploma, een relevante ervaring in beheerscontrole van ten minste vijf jaar aantonen
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald en dat gelijkwaardig is verklaard aan het vereiste diploma/getuigschrift
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald, opgesteld (of vertaald) in het Nederlands of het Frans, dat gelijkwaardig kan zijn aan het vereiste diploma, zelfs als dat diploma nog niet formeel gelijkwaardig werd verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:

De aanwerving zal in deze gevallen afhangen van de gelijkwaardigheidsverklaring (lees hieronder de ‘Voorwaarden inzake aanwerving’)

 

© 2022 Vivaqua | Cookies policy