Aller au contenu

Beheerscontroleurs – Verloop van de selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een screening van uw cv, een assessment en één selectiefase.

 Screening

De screening is een preselectiefase om na te gaan of u wel voldoet aan de voornoemde voorwaarden (Vereist profiel). Ze wordt uitgevoerd op basis van de documenten die u ons hebt bezorgd (zie Inschrijving voor de selectieprocedure).

 Assessment

Het assessment zal vóór de laatste selectiefase worden georganiseerd. Het is geen extra fase van de selectieprocedure en leidt op zich niet tot een beoordeling.

Onder voorbehoud heeft het assessment plaats tussen 15 juli en 15 augustus 2022, naargelang van uw beschikbaarheid.

Met dit assessment worden de volgende competenties beoordeeld:

 • organiseren
 • problemen oplossen
 • assertief zijn
 • omgaan met stress

 Gebruik van het assessmentverslag (AVG)

Het assessmentverslag zal voor deze selectieprocedure worden gebruikt.

Dit verslag zal ook kunnen worden gebruikt in het kader van uw toekomstige professionele ontplooiing. Het zal aan uw (toekomstige) hiërarchische verantwoordelijke en uw HR-aanspreekpunt worden bezorgd, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om dit niet te doen.

 Laatste selectiefase – gesprek dat peilt naar uw competenties

Onder voorbehoud heeft deze selectiefase plaats tussen 22 augustus en 2 september 2022.

Om als geselecteerde kandidaat/kandidate te kunnen worden gerangschikt, moet u voor de selectiefase een totaalscore van ten minste 70 % hebben behaald en een minimumscore van 6/10 op elk van de dimensies die als kritisch worden beschouwd (zie hieronder).

Deze selectiefase bestaat uit een gesprek om uw motivatie en uw belangstelling en/of uw competenties te achterhalen, een praktijkgeval, kennis- en/of bekwaamheidstests en tests aan de hand waarvan uw taalvaardigheid kan worden beoordeeld.

De selectiefase is bedoeld om een of meer van deze kwaliteiten te beoordelen:

 • uw motivatie
 • uw taalkennis
  • basiskennis van de tweede landstaal
 • uw gedragscompetenties:
  • organiseren
  • assertief zijn
  • omgaan met stress
 • uw technische vaardigheden
  • kennis van de algemene en analytische boekhouding

© 2022 Vivaqua | Cookies policy