Aller au contenu

Beheerscontroleurs – Voorwaarden inzake aanwerving

Om aangeworven te worden, moet u het hoogste gerangschikt zijn en voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

  • een onberispelijk gedrag hebben
  • in het bezit zijn van het vereiste specifieke diploma/getuigschrift of voldoen aan de voorwaarden die de specialiteit van het diploma/getuigschrift kunnen compenseren (ervaring), conform de selectiebepalingen
  • medisch geschikt zijn om deze functie uit te oefenen (onderzoek door onze bedrijfsarts)
  • voldoen aan de vereisten op taalvlak (Selor artikel 8 of artikel 8 niveau 2)

U ondertekent een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy