Aller au contenu

Een sterk engagement inzake diversiteit

Ons bedrijf voert een humanresourcesbeleid dat gebaseerd is op gelijke behandeling en gelijke kansen.

Maar bij VIVAQUA betekent een engagement inzake diversiteit ook een engagement om concrete maatregelen te nemen om alle vormen van discriminatie op grond van persoonlijke en sociale kenmerken (leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, handicap, taal, …) te bannen. Het doel: ervoor zorgen dat elke medewerk(st)er zich welkom, vrij van oordelen, en gewaardeerd voelt voor de kwaliteit van zijn (haar) werk.

Want in ons bedrijf zijn de verschillen in ervaring, leeftijd, gevoeligheid of levensloop een rijkdom, die leidt tot complementariteit, openheid en creativiteit.

Wilt u solliciteren bij VIVAQUA?

Hebt u een handicap, leerstoornis of ziekte?

VIVAQUA biedt eventuele aanpassingen aan, zodat u gemakkelijk aan de selectie-examens kunt deelnemen.

Laat ons weten welke moeilijkheden u ondervindt en welke aanpassingen u zouden kunnen helpen (bv.: groot scherm, voorleessoftware, …).

Om redelijke aanpassingen aan de selectie-examens te kunnen aanbrengen, hebben we een officieel attest van uw handicap, leerstoornis of ziekte nodig.

Voeg daarom bij uw kandidatuur:

  • een officieel attest
  • het onderstaande formulier, behoorlijk ingevuld, en bezorg ons alles ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stuur uw aanvraag

Bent u een aanstaande of kersverse mama?

Er zijn aanpassingen aan de selectie-examens mogelijk, zodat u in alle rust kunt deelnemen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vrouwen en techniek, een goede match bij VIVAQUA!

Acht medewerksters delen hun werkervaring in een industrieel bedrijf. Inspirerend!

Scheikundige

VIVAQUA produceert water van onberispelijke kwaliteit, conform de geldende wetgeving. Om deze kwaliteit te garanderen, voert het Laboratorium een groot aantal preventieve controles uit.

Werfopzichtster

De netten voor de distributie van drinkwater en voor de afvoer van afvalwater moeten worden onderhouden. Deze werken zijn van vitaal belang om u te kunnen blijven voorzien van kwaliteitsvol drinkwater en een efficiënte dienstverlening.

Controleur

Om te vermijden dat water terugstroomt in de gebouwen of naar de distributieleidingen voert de cel Verificatie controles in privégebouwen uit.

Verantwoordelijke GREENTeam

De watervoorraden beschermen is een van de belangrijkste verbintenissen van VIVAQUA. Het wil tegen 2024 zijn ecologische voetafdruk met 15 % verminderen.

Logistiek verantwoordelijke

De fabriek waarin schalen voor de renovatie van de Brusselse riolen worden vervaardigd, werd in september 2020 in gebruik genomen.

Beheerder werken

Een tiental jaar geleden heeft VIVAQUA het beheer van de riolen overgenomen: het werkt jaarlijks een planning van de werken uit om de goede werking van het net te verzekeren.

Beheerder van voorraden

De magazijnen in onze technische sectoren bezorgen onze ploegen al het materieel dat ze nodig hebben om hun opdrachten goed te kunnen uitvoeren.

Projectleidster

VIVAQUA moderniseert zijn IT-tools. Zijn nieuwe platform voor klantenbeheer werd eind 2021 gelanceerd.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy