Aller au contenu

IT Vendor Manager – Rangschikking van de kandidate(n)(s), aanwijzing van de geslaagden en aanleg van de wervingsreserve

Aanwijzing en rangschikking van de geslaagden

Als u in de selectiefase het vereiste minimum hebt behaald, bent u geslaagd. U wordt gerangschikt op basis van enkel de beoordeling van de selectiefase.

Wervingsreserve

Als geslaagde wordt u opgenomen in een wervingsreserve van adjunct-groeperingschef, die vier jaar geldig blijft.

Doorstromingsbaan en erkende specialisatie

Als geslaagde kunt u worden aangeworven in de betrekking van adjunct-administratief groeperingschef, specialisatie IT vendor manager

Selectiecommissie

Een selectiecommissie die samengesteld is uit VIVAQUA-medewerk(st)ers en externe deskundigen zal u beoordelen. De selectiecommissie bestaat uit 1 voorzitter en 4 vaste leden.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy