Aller au contenu

Vereist diploma/getuigschrift

U bent in het bezit van een diploma van universitair niveau of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (lees hieronder de Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma/getuigschrift).

Bijkomende ervaring

Naast het vereiste diploma hebt u minimaal 8 jaar functionele ervaring, waarvan minimaal 5 jaar op het gebied van IT-aankopen, het beheer van IT-overeenkomsten, als IT service manager en/of IT account manager

Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma/getuigschrift

Wanneer u niet in het bezit bent van dit diploma, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen wanneer u voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald en dat gelijkwaardig is verklaard aan het vereiste diploma
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald, opgesteld (of vertaald) in het Nederlands of het Frans, dat gelijkwaardig kan zijn aan het vereiste diploma, zelfs als dat diploma nog niet formeel gelijkwaardig werd verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:
Franse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap

De aanwerving zal in deze gevallen afhangen van de gelijkwaardigheidsverklaring (lees de Voorwaarden inzake aanwerving).

© 2022 Vivaqua | Cookies policy