Aller au contenu

Inhoud van de vacature

In samenwerking met het departement Aankopen helpt u in het Departement Informatietechnologieën bij de uitvoering van de volledige procedure inzake plaatsing van de overheidsopdrachten voor alles wat betrekking heeft op het Departement Informatietechnologieën. U

 • verzekert het verloop van de procedure van de sourcing (identificatie en selectie van leveranciers) tot de afsluiting van de overeenkomst met de IT-leveranciers
 • voert de onderhandelingen over de overeenkomsten (algemene voorwaarden, SLA’s, SOW’s, …)
 • coördineert de opmaak van bestekken
 • helpt de aankopers bij de opmaak van de rechtvaardigingsnota’s en de gunningsverslagen voor de Algemene Directie of de Raad van Bestuur
 • zorgt voor de operationele, financiële en contractuele follow-up van de betrekkingen met de IT-leveranciers
 • verzekert het concurrentiële karakter, de conformiteit, de gelijke behandeling en de naleving van de overeenkomsten
 • volgt de spelers op de technologische markt
 • optimaliseert het gebruik en de kosten van de licenties, het onderhoud en de cloud based services door de conformiteit van de contractuele verbintenissen te vrijwaren en zo de risico’s in verband met de audits van de bedrijven die de eigendomsrechten bezitten te beperken
 • sluit zich aan bij de transformatiedynamiek van VIVAQUA, dat steeds vaker ‘koopt’ in plaats van ‘maakt’
 • beheerst zo goed mogelijk de betrekkingen met de leveranciers, die aan belang winnen
 • treedt eventueel op als bemiddelaar
 • werkt samen met de entiteit Beheerscontrole, het departement Aankopen en de juridische afdeling
 • U bent in het bezit van een universitair diploma/diploma hoger onderwijs van het lange type
 • U hebt minimaal 8 jaar functionele ervaring, waarvan minimaal 5 jaar op het gebied van IT-aankopen, het beheer van IT-overeenkomsten, als IT service manager en/of IT account manager
 • U spreekt vloeiend Engels
 • Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een bewijs van taalkennis van Selor (artikel 8 of artikel 8 niveau 2)

UW TROEVEN

 • U hebt een eerste ervaring met of theoretische kennis van het beheer van de aankoopprocedure in de openbare sector
 • U hebt ervaring in de nutssector
 • U hebt ervaring met de onderhandeling van overeenkomsten (licenties en prestaties) in een SAP-omgeving
 • U hebt ervaring met de opmaak en de onderhandeling van SOW’s en contractuele voorwaarden voor IT-dienstverlening
 • U hebt een goede algemene IT-kennis: infrastructuur, softwareprogramma’s, tools, programmeertalen en cloudoplossingen
 • U bent assertief, bent in staat om conflictsituaties te beheren door interpersoonlijke relaties te onderhouden
 • U werkt autonoom en bent stressbestendig
 • U hebt een ruime blik om de kortetermijnprioriteiten te kunnen scheiden van de pijlers voor strategische ontwikkeling op langere termijn
 • U kunt goed luisteren, zodat u de verschillende behoeften kunt verzamelen en vatten
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden om de activiteiten van de aankoopprocedure te coördineren
 • Voltijdse betrekking met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon tussen 5 672 en 7 480 euro (geïndexeerde minimum- en maximumbarema’s)
 • Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, verzekering ‘ambulante gezondheidszorg’, maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, …
 • Goede balans tussen werk en privé

GEÏNTERESSEERD?

Neem kennis van de selectiebepalingen en bezorg ons de vereiste documenten via het onderstaande formulier.

U moet daarbij absoluut voegen:

 • een kopie van het vereiste diploma (of eventueel een gelijkwaardig document)
 • uw motivatiebrief
 • uw cv: dit zal worden gebruikt in het kader van de screening van het cv om te beslissen of uw kandidatuur al dan niet ontvankelijk wordt verklaard. We raden u dan ook aan desgevallend bijzondere aandacht te besteden aan de beschrijving van uw beroepservaring (duur, taken/opdrachten, verantwoordelijkheden, …) in uw cv

Onvolledige ingediende kandidaturen worden niet in aanmerking genomen

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

Hebt u een handicap?

Om redelijke aanpassingen aan de selectiefasen te kunnen aanbrengen, hebben we een officieel attest van uw handicap, leerstoornis of ziekte nodig.

Voeg daarom bij uw kandidatuur, uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum:

Aanbod IT VENDOR MANAGER

Download het document (PDF)

Geïnteresseerd ?

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 4 MB.
  • Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 4 MB.
   • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 4 MB.
    • VIVAQUA hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die het moet verwerken. U vindt alle nodige informatie over de manier waarop VIVAQUA uw privacy beschermt en uw persoonlijke gegevens verwerkt in het privacycharter.
    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

    © 2022 Vivaqua | Cookies policy