Aller au contenu

Inhoud van de vacature

Als medewerk(st)er voor het Studiebureau werkt u mee aan projecten voor de vernieuwing van drinkwaterdistributienetten of rioolnetten; uw opdrachten in het kader van die projecten kunnen variëren naargelang van de vacature. Voorbeelden:

 • u maakt technische tekeningen en voert metingen uit om aanlegplannen en bestekken op te maken
 • u neemt deel aan vergaderingen die verband houden met de projecten die u volgt
 • u bent belast met de administratieve analyse van de dossiers en de technische analyse van de signalisatieplannen
 • u zorgt voor de invoer en follow-up van de dossiers voor vergunningsaanvragen
 • u baseert zich op de geldende wetgeving
 • u werkt met Osiris, het gewestelijke IT-platform
 • u onderhoudt contacten met externe bedrijven en wegbeheerders
 • u werkt zowel op kantoor als in het veld
 • U hebt ten minste een getuigschrift van het lager secundair onderwijs
 • U kunt goed overweg met IT-tools (Microsoft Office, CAD)

UW TROEVEN

 • U hebt ruimtelijk inzicht
 • U hebt uitstekende analytische vaardigheden en een goede zin voor synthese
 • U kunt autonoom en nauwkeurig werken en respecteert de vastgelegde procedures, termijnen en doelstellingen
 • U kunt omgaan met stress door te focussen op het resultaat, uw emoties onder controle te houden en een constructieve houding aan te nemen tegenover de kritiek
 • U behandelt problemen en lost ze autonoom op, zoekt naar alternatieven en past de oplossingen toe
 • U bent vertrouwd met de tweede landstaal

Voor het Brusselse Gewest is VIVAQUA op zoek naar

TECHNISCH-ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS VOOR HET STUDIEBUREAU (m/v/x)

Onmiddellijke invulling van twee vacante posten en aanleg van een wervingsreserve

 • Voltijdse betrekking met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon tussen 2 711 en 3 429 euro (geïndexeerde minimum- en maximumbarema’s)
 • Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, verzekering ‘ambulante gezondheidszorg’, maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, …
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Goede balans tussen werk en privé

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Zowel binnen- als buitenwerk
 • Variabele werktijd van 7.30 tot 18.00 uur

GEÏNTERESSEERD?

Neem kennis van de selectiebepalingen en bezorg ons de vereiste documenten via het onderstaande formulier vóór 4 september 2022.

 U moet daarbij absoluut voegen:

 • uw cv: dit zal worden gebruikt in het kader van de screening van het cv om te beslissen of uw kandidatuur al dan niet ontvankelijk wordt verklaard. We raden u dan ook aan desgevallend bijzondere aandacht te besteden aan de beschrijving van uw beroepservaring (duur, taken/opdrachten, verantwoordelijkheden, …) in uw cv
 • een kopie van het vereiste getuigschrift (of getuigschrift van eventuele opleidingen of gelijkwaardige documenten)

Onvolledige of te laat ingediende kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Het gesprek vindt plaats tussen 12 en 15 september 2022

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

Hebt u een handicap?

Om redelijke aanpassingen aan de selectiefasen te kunnen aanbrengen, hebben we een officieel attest van uw handicap, leerstoornis of ziekte nodig.

Voeg daarom bij uw kandidatuur, uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum:

Aanbod technisch-administratieve medewerk(st)ers voor het studiebureauinistratifs/administratives au bureau d'études

Download het document (PDF)

Geïnteresseerd ?

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Voer een getal groter dan of gelijk aan 0 in.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 4 MB.
  • Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 4 MB.
   • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 4 MB.
    • VIVAQUA hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die het moet verwerken. U vindt alle nodige informatie over de manier waarop VIVAQUA uw privacy beschermt en uw persoonlijke gegevens verwerkt in het privacycharter.
    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

    © 2022 Vivaqua | Cookies policy