Aller au contenu

Vereist diploma

U hebt ten minste een getuigschrift van het lager secundair onderwijs, richting mechanica, elektromechanica of een aanverwante richting

Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma

Wanneer u niet in het bezit bent van dit diploma/getuigschrift, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen wanneer u voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • u hebt geen enkel diploma/getuigschrift en kunt ter compensatie van het vereiste niveau van het diploma/getuigschrift een relevante ervaring van ten minste vijf jaar in mechanica aantonen.
  • u kunt bewijzen dat u in het laatste studiejaar zit waarna u het vereiste diploma/getuigschrift behaalt De aanwerving zal in dat geval afhangen van het behalen van het diploma/getuigschrift (lees hieronder de Voorwaarden inzake aanwerving)
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald en dat gelijkwaardig is verklaard aan het vereiste diploma
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald, opgesteld (of vertaald) in het Nederlands of het Frans, dat gelijkwaardig kan zijn aan het vereiste diploma, zelfs als dat diploma nog niet formeel gelijkwaardig werd verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betrokken instantie:
Franse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap

De aanwerving zal in deze gevallen afhangen van de gelijkwaardigheidsverklaring (lees de ‘Voorwaarden inzake aanwerving‘).

© 2022 Vivaqua | Cookies policy