Aller au contenu

Hoe verlopen de selectieprocedures?

VIVAQUA is een overheidsbedrijf dat selectieprocedures organiseert om medewerk(st)ers aan te werven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Het werft ook medewerk(st)ers aan met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1 jaar + 2 x met 6 maanden verlengbaar), met name in het kader van startbaanovereenkomsten (de kandidaten moeten dan jonger zijn dan 26 jaar).

Bent u geïnteresseerd in een van onze vacatures?

Solliciteer online

Voorwaarden om aan de selectieprocedures te mogen deelnemen

Om aan de verschillende selectiefases te mogen deelnemen,

  • moet u in het bezit zijn van het (de) eventueel vereiste diploma(‘s)

  • moet u eventueel beschikken over relevante bijkomende ervaring

  • mag u in de voorbije vijf jaar niet zijn afgezet, van ambtswege van uw functie zijn ontheven of zijn ontslagen door VIVAQUA

  • mag u in de voorbije drie jaar niet twee keer niet geslaagd zijn voor dezelfde selectieprocedure

Hoe verlopen de selectieprocedures?

De selectieprocedures voor manuele, technische en administratieve (niet-leidinggevende) beroepen bestaan in de meeste gevallen uit slechts één fase. Indien nodig kan VIVAQUA opteren voor een tweede fase.

De kandidaten voor leidinggevende functies moeten ook een assessment afleggen.

Het type test hangt af van de betrokken functie. Het gaat vaak om gesprekken om de motivatie en de belangstelling en/of de competenties van de kandidaat te beoordelen. VIVAQUA kan ook kiezen voor praktijkgevallen, kennis- en/of bekwaamheidstests, psychotechnische tests, groepsoefeningen of talenkennistests.

VIVAQUA doet soms een beroep op een externe instelling, met name voor het assessment.

Voor elke vacature zijn er specifieke voorwaarden om te slagen. Klik voor meer informatie op ‘Selectiebepalingen’ van de vacature waarin u geïnteresseerd bent.

Wervingsreserve

De kandidaten die in de laatste fase van de selectieprocedure het vereiste minimum hebben behaald, zijn geslaagd. Alle geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve en gerangschikt naargelang van het aantal behaalde punten.

Deze wervingsreserve is over het algemeen vier jaar geldig.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy