Aller au contenu

Vereist diploma

U hebt ten minste een bachelordiploma in informatica & systemen, richting netwerkbeheer of een aanverwante richting.

Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma

Wanneer u niet in het bezit bent van dit diploma, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen wanneer u voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • u hebt een bachelordiploma in informatica en kunt aantonen dat u ten minste 2 jaar relevante ervaring hebt in systeem- en netwerkbeheer
  • u hebt een bachelordiploma en kunt aantonen dat u ten minste 5 jaar relevante ervaring hebt in systeem- en netwerkbeheer
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald en dat gelijkwaardig is verklaard aan het vereiste diploma
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald, opgesteld (of vertaald) in het Nederlands of het Frans, dat gelijkwaardig kan zijn aan het vereiste diploma, zelfs als dat diploma nog niet formeel gelijkwaardig werd verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betrokken instantie:
Franse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap

De aanwerving zal in deze gevallen afhangen van de gelijkwaardigheidsverklaring (lees de ‘Voorwaarden inzake aanwerving‘).

© 2022 Vivaqua | Cookies policy