Aller au contenu

Hoe neemt u deel aan de selectieprocedure?

Wanneer en hoe moet u uw kandidatuur indienen?

U moet uw kandidatuur v贸贸r 6聽oktober 2022 indienen.

Vul het sollicitatieformulier聽in in de taal van de betrekking (NL/FR) waarnaar u solliciteert.

U moet daarbij absoluut voegen:

  • een kopie van het vereiste diploma (of eventueel een gelijkwaardig document)
  • uw definitief rijbewijs B (handgeschakeld voertuig)
  • uw cv: dit zal worden gebruikt in het kader van de screening van het cv om te beslissen of uw kandidatuur al dan niet ontvankelijk wordt verklaard. We raden u dan ook aan desgevallend bijzondere aandacht te besteden aan de beschrijving van uw beroepservaring (duur, taken/opdrachten, verantwoordelijkheden, …) in uw cv
  • uw motivatiebrief

Zo nodig kunt u uw sollicitatie aanvullen met de volgende bijlagen:

Uitsluitingsgeval(len)

Zelfs wanneer u voldoet aan het vereiste profiel, mag u niet aan de selectieprocedure deelnemen als

  • u in de drie jaar v贸贸r de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure tweemaal niet geslaagd bent voor de selectieprocedure van deze betrekking.

Een kandidaat/kandidate wordt beschouwd als ‘niet geslaagd’ voor een eerdere selectieprocedure (aangekondigd vanaf 1聽augustus聽2021) zodra hij/zij heeft deelgenomen aan een fase van die selectieprocedure (waarvoor hij/zij niet geslaagd was).

Opgelet: u wordt niet beschouwd als ‘niet geslaagd’ als u bij een eerdere selectieprocedure met een maximaal aantal geslaagden voor alle selectiefasen was geslaagd, maar uw score niet hoog genoeg was en u daardoor niet tot de geslaagde kandidaten behoorde.

  • u in de vijf jaar v贸贸r de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure bent afgezet, van ambtswege van uw functie bent ontheven of bent ontslagen door VIVAQUA

Verwerking van uw persoonsgegevens

De uitwisseling van informatie over uw kandidatuur (uitnodiging, resultaten,聽…) verloopt enkel per e-mail. Vergeet dus niet regelmatig uw mailbox en uw spam/ongewenste e-mails te checken.

U moet er rekening mee houden dat:

  • onvolledige of te laat ingediende kandidaturen niet in aanmerking worden genomen
  • elke onjuiste informatie tot gevolg kan hebben dat de kandidatuur of de beslissing tot aanwerving nietig wordt verklaard
  • de verschillende selectiefasen kunnen worden georganiseerd met fysieke aanwezigheid of via videoconferentie (of een vergelijkbare techniek).

Contact

Wanneer u nog vragen hebt, ons reglement wilt raadplegen of problemen hebt met uw inschrijving, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team Selectie en Rekrutering.

Wanneer u niet kunt deelnemen aan de selectiefase聽moet u ons dat melden, uiterlijk de dag ervoor, om 16 uur.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy