Aller au contenu

VEREIST PROFIEL

Vereist diploma/getuigschrift

U hebt ten minste een diploma van het hoger secundair onderwijs, richting bouw, openbare werken, mechanica, elektromechanica of een aanverwante richting.

Bijkomende ervaring

U hebt ten minste twee jaar ervaring op het vlak van bouw, beheer van werkterreinen en/of openbare werken.

Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma/getuigschrift

Wanneer u niet in het bezit bent van dit diploma, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen wanneer u voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • u hebt ten minste een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en kunt ter compensatie van het niveau van het vereiste diploma een ervaring van minimaal 5 jaar aantonen op het vlak van bouw, beheer van werkterreinen en/of openbare werken en van minimaal 2 jaar op het vlak van leidinggeven aan een team.
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald en dat gelijkwaardig is verklaard aan het vereiste diploma
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald, opgesteld (of vertaald) in het Nederlands of het Frans, dat gelijkwaardig kan zijn aan het vereiste diploma, zelfs als dat diploma nog niet formeel gelijkwaardig werd verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
de Franse Gemeenschap
de Vlaamse Gemeenschap

De aanwerving zal in deze gevallen afhangen van de gelijkwaardigheidsverklaring (lees de Voorwaarden inzake aanwerving).

Andere voorwaarden

U hebt een definitief rijbewijs B (handgeschakeld voertuig)

© 2022 Vivaqua | Cookies policy