Aller au contenu

VEREIST PROFIEL

Vereist diploma/getuigschrift

U hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs, richting bouw/openbare werken of een aanverwante richting (lees hieronder de ‘Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste getuigschrift’)

Bijkomende ervaring

Naast het vereiste diploma kunt u ten minste drie jaar relevante ervaring met het beheer van werken aantonen.

 Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma

Ook wanneer u niet in het bezit bent van dit diploma, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen wanneer u voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • u hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs en kunt ter compensatie van de richting van het vereiste diploma een relevante ervaring van minimaal 5 jaar aantonen op het vlak van beheer van werken, alsook een erkende kwalificerende opleiding in bouw/openbare werken of een aanverwante richting

Als u niet in het bezit bent van het diploma, maar wel de vereiste ervaring ter compensatie hebt, vervalt de bijkomende gevraagde ervaring;

  • u hebt een getuigschrift van het lager secundair onderwijs, richting bouw/openbare werken of een aanverwante richting, en kunt ter compensatie van het vereiste niveau van het diploma/getuigschrift een relevante ervaring van ten minste vijf jaar op het vlak van beheer van werken aantonen.

Als u niet in het bezit bent van het diploma, maar wel de vereiste ervaring ter compensatie hebt, vervalt de bijkomende gevraagde ervaring;

  • u bent in het bezit van een diploma/getuigschrift dat in het buitenland werd behaald en dat gelijkwaardig is verklaard aan het vereiste diploma/getuigschrift
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald, opgesteld (of vertaald) in het Nederlands of het Frans, dat gelijkwaardig kan zijn aan het vereiste diploma, zelfs als dat diploma nog niet formeel gelijkwaardig werd verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:
Franse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap

De aanwerving zal in deze gevallen afhangen van de gelijkwaardigheidsverklaring (lees de ‘Voorwaarden inzake aanwerving’ – LINK).

Andere voorwaarden

U hebt een geldig rijbewijs B (handgeschakeld voertuig)

© 2022 Vivaqua | Cookies policy