Aller au contenu

Verloop van de selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een screening van uw cv en één selectiefase.

Screening

De screening is een preselectiefase om na te gaan of u wel voldoet aan de voornoemde voorwaarden (Vereist profiel). Ze wordt uitgevoerd op basis van de documenten die u ons hebt bezorgd (zie Inschrijvingsbepalingen).

 Selectiefase – GESPREK

Onder voorbehoud heeft de selectiefase plaats tussen 26 en 30 september 2022

Om als geselecteerde kandidaat/kandidate in aanmerking te komen, moet u voor de selectiefase een totaalscore van ten minste 70 % hebben behaald.

 Deze selectiefase bestaat uit 3 delen:

 • een praktijkgeval
 • een gesprek om uw motivatie en uw belangstelling en/of uw competenties te achterhalen
 • kennis- en/of bekwaamheidstests

De selectiefase is bedoeld om een of meer van deze kwaliteiten te beoordelen:

 • uw motivatie
 • uw gedragscompetenties
  • Informatie opnemen
  • Werk structureren
 • uw technische vaardigheden
  • Sterkte en stabiliteit
   • Basiskennis van sterkteleer en stabiliteit
   • Kennis van de materialen en hun gebruik, de controle op de uitvoering van de werken en op de indienststelling van de installatie
  • Uitvoeringstechnieken voor werken
   • Gewapend beton: samenstelling, algemene kenmerken, gebruik, bekisting, wapening, behandeling en transport naar het werkterrein
   • Gebouwen: algemene beginselen van ontwerp en uitvoering
   • Gebruikt materieel, inrichting en organisatie van een werkterrein (plannen, opmetingsstaten, bestellingen en personeel)
   • Lezen van uitvoeringsplannen (beton, metalen structuur, gebouwen, …) en het maken van schetsen
   • Algemene kennis van de veiligheidsmaatregelen
   • Uitvoering van de opmetingsstaten en assimilatie (lezing) van de bestekken
   • Basiskennis algemene hydraulica

© 2022 Vivaqua | Cookies policy