Aller au contenu

VEREIST PROFIEL

Vereist diploma/getuigschrift

U hebt ten minste een getuigschrift van het lager secundair onderwijs

Mogelijke afwijkingen inzake het vereiste diploma/getuigschrift

Wanneer u niet in het bezit bent van dit getuigschrift, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen wanneer u voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald en dat gelijkwaardig is verklaard aan het vereiste getuigschrift
  • u bent in het bezit van een diploma dat in het buitenland werd behaald, opgesteld (of vertaald) in het Nederlands of het Frans, dat gelijkwaardig kan zijn aan het vereiste getuigschrift, zelfs als dat diploma nog niet formeel gelijkwaardig werd verklaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:
Franse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschap

De aanwerving zal in deze gevallen afhangen van de gelijkwaardigheidsverklaring (lees de ‘Voorwaarden inzake aanwerving‘).

© 2022 Vivaqua | Cookies policy