Aller au contenu

Werfarbeid(st)er – Rangschikking van de kandidate(n)(s), aanwijzing van de geslaagden en aanleg van de wervingsreserve

Aanwijzing en rangschikking van de geslaagden

Als u in de laatste fase van de selectieprocedure het vereiste minimum hebt behaald, bent u geslaagd. U wordt gerangschikt op basis van uw gemiddelde score die u in alle fasen van de selectieprocedure die op punten werden beoordeeld, hebt behaald.

Wervingsreserve

Als geslaagde wordt u opgenomen in een wervingsreserve van administratief adjunct-assistent, die vier jaar geldig blijft.

Als u nog deel uitmaakt van die wervingsreserve kan het Directiecomité u later verzoeken deel te nemen aan een aanvullende specifieke selectieprocedure, wanneer een functie bijzondere competenties vereist.

Selectiecommissie

Een selectiecommissie die samengesteld is uit VIVAQUA-medewerk( st)ers zal de kandidaten beoordelen. De selectiecommissie bestaat uit één voorzitter en drie vaste leden

© 2022 Vivaqua | Cookies policy